amadeuvives | avis legal
13609
page,page-id-13609,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive
 

avis legal

AVIS LEGAL  –  POLITICA DE PRIVADESA

 

Els següents apartats regulen les condicions d’us del lloc web i l’usuari les accepta sense reserves.

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic, detallem a continuació les següents:

L’empresa titular del domini web www.amadeuvives.cat, és Amadeu Vives Ventura,(d’aquí en endavant “el TITULAR”) amb NIF 39698013J, amb domicili exclusiu per aquests efectes a la Plaça del Pati n. 4, 1er, de Valls (43800), Tarragona, Catalunya, Espanya. Correu electrònic info@amadeuvives.cat ,  telèfon 695831570.

USUARIS

L’accés i/o us d’aquest portal d’amadeuvives.cat, atribueix la condició d’USUARI, que accepta des del primer moment de l’accés i/o us, les Condicions Generals d’Utilització aquí reflectides. Les Condicions d’us seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

US DEL PORTAL

www.amadeuvives.cat, proporciona l’accés a una multitud d’informació, serveis, programes o dades (d’aquí en endavant “el contingut”), a Internet que són propietat del TITULAR. L’USUARI assumeix la responsabilitat d’us del portal. Aquesta responsabilitat es fa extensiva al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI, serà el responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI, se li pot proporcionar unes claus d’accés de la que serà responsable, comprometent-se a fer-ne un us diligent i confidencial. L’USUARI és compromet a fer un us adequant dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrum de discussió o grups de notícies, que el TITULAR ofereix mitjançant el seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitant, a no utilitzar-los per (1) incórrer en activitats il.lícites, il.legals o contraries a la bona fé i ordre públic; (2) difondre contingut o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il.legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (3) provocar danys en els sistemes físics i lògics del TITULAR, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa, virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys mencionats; (4) intentar accedir i en el seu cas, utilitzar es comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. El TITULAR es reserva el dret a retirar tots el comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que segons el seu judici, no resultin adequats per a a la seva publicació. En qualsevol cas el TITULAR, no serà responsable de les opinions donades pels usuaris mitjançant dels xats, o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

El TITULAR, compleix amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre mitjançant el que s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica i altre normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte us i tractament de les dades personals de l’USUARI. Per aquest motiu conjuntament a cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol.licitar al TITULAR, se li farà saber a l’USUARI de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas concret, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, i en el seu cas la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers.

També el TITULAR, informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, se Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i es sol.licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials.

PROPIETAT INTEL-LECTUAL I INDUSTRIAL.

El TITULAR per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel.lectual i industrial de la pàgina web, així com de tots els elements continguts en la mateixa( imatges, so, àudio, vídeo, software, textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per als funcionament, accés i us, etc), titularitat del TITULAR o dels seus llicenciands. Tots els drets reservats. Segons l’establert en els art. 8 i 32.1 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel.lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, mitjançant qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’USUARI, es compromet a respectar els drets de Propietat Intel.lectual i Industrial del TITULAR. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el discs dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre i quant siguin per un us personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal.lat en les pàgines del TITULAR.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El TITULAR, no es fa responsable en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, (a títol enunciatiu); errors i/o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

El TITULAR es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o incorporar tant els continguts com els serveis que presta mitjançant la mateixa forma en que apareixen presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En els casos que en nom del domini es disposessin enllaços cap a altres espais d’internet, el TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests espais i els seus continguts. En cap cas el TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts dels enllaços pertanyents a espais web d’altres titulars, ni tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, veracitat i validesa de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests espais. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o  participació amb les entitats o empreses connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

El TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a tots aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Us.

GENERALITATS

El TITULAR, perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li poguessin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

El TITULAR, podrà modificar en qualsevol les condicions aquí determinades essent publicades tal i com aquí apareixen. La vigència de les condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre EL TITULAR i l’USUARI es regirà per la normativa Espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia serà sotmesa als Jutjats i Tribunals de Tarragona.